Замени на увезените елементи за филтри

  • Substitutes Of The Imported Filter Elements

    Замени на увезените елементи за филтри

    Во изминатите неколку години, нашата компанија го спроведе домашното производство на јадрото на истекување на увезената хидраулична опрема за некои производители, елементот на филтерот е направен од увезен температурен материјал, индексот на перформанси на јадрото на истекување достигнува ниво на странски слично капка за јадро, што може целосно да го замени увезеното јадро на истекување.