Индикатори за филтри

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    Индикатор за мониторинг на филтер на диференцијален притисок

    Преносителот на диференцијален притисок од типот CS главно се користи во термостатот што минува низ цевките. Кога работи хидрауличниот систем, јадрото на прегревачот постепено се блокира поради загадувачите во системот, а притисокот на влезот и излезот на приклучокот за масло создава разлика во притисокот (односно губење на притисокот во јадрото на истекување) На Кога разликата во притисокот ќе се зголеми до поставената вредност на предавателот, предавателот автоматски ќе испрати сигнал за да му наложи на операторот на системот да го исчисти или замени температурното јадро за да обезбеди безбедно функционирање на системот.